100% thưởng đăng ký xổ số Fun88/ SGW/ TC lên đến 2 triệu đồng

Thời gian khuyến mãi còn 9 ngày 9 giờ 17 phút 50 giâyĐăng ký ngay

100% thưởng đăng ký xổ số fun88/ SGW/ TC lên đến 2 triệu đồng.

100% thưởng đăng ký xổ số fun88/ sgw/ tc lên đến 2 triệu đồng

Giới thiệu chương trình

1. Thời gian Khuyến mãi: từ 01-06-2024 00:00:00 đến 2024-06-30 23:59:59

2. Áp dụng: 1.000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký Xổ Số / SGW/TC trước đó tại nhà cái trước đó.

3. Sản phẩm: Xổ Số FUN88/ SGW/ TC

Chi tiết giải thưởng

1. Thành viên sẽ nhận được 100% Tiền Thưởng Đăng Ký tại Xổ Số FUN88/ SGW/ TC lên đến 2,000,000 VNĐ. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản khi doanh thu đặt cược tại Xổ Số FUN88/ SGW/ TC gấp 25 lần tiền thưởng cộng tiền gửi.

2. Tiền gửi hợp lệ tối thiểu để nhận thưởng là 200,000 VNĐ.

Tiền Thưởng Điều Kiện Rút Tiền Tiền Gửi Tối Thiểu Tiền Thưởng Tối Đa
100% x25 200,000 VND 2,000,000 VND

Ví dụ:

  • Tiền gửi = 300,000 VND
  • Tiền thưởng = 100% x 300,000 VND = 300,000 VND
  • Doanh thu yêu cầu hợp lệ = (300,000 VND + 300,000 VND) x 25 = 15,000,000 VND

Cách thức tham gia

1. Để nhận tiền thưởng, thành viên cần nạp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản Xổ Số. Sau đó truy cập vào trang Khuyến Mãi/ Thành Viên Mới / Chọn Khuyến Mãi “100% THƯỞNG ĐĂNG KÝ XỔ SỐ”.

2. Tiền thưởng sẽ tạm thời khóa lại và sẽ cập nhật khi doanh thu đặt cược tại Xổ Số FUN88/ SGW/ TC gấp 25 lần tiền gửi cộng tiền thưởng. Bạn sẽ nhận được thông báo khi đáp ứng đủ yêu cầu doanh thu đặt cược.

Điều khoản và điều kiện

1. Tiền thưởng từ khuyến mãi này phải trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi tiến hành rút tiền.

2. Nếu doanh thu yêu cầu cho khuyến mãi này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thưởng, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

3. Nếu Thành Viên tham gia Khuyến Mãi này trước khi sản phẩm mới được thêm vào, doanh thu từ sản phẩm mới này sẽ không được tính vào khuyến mãi này.
Điều kiện và điều khoản chung của Fun88 được áp dụng.

4. Nếu Thành Viên tham gia Khuyến Mãi này trước khi sản phẩm mới được thêm vào, doanh thu từ sản phẩm mới này sẽ không được tính vào khuyến mãi này.

5. Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Fun88 sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.

Link mới nhất