100% thưởng đăng ký 3D Casino tại Fun88 lên đến 2 triệu đồng

Thời gian khuyến mãi còn 6 ngày 5 giờ 37 phút 55 giâyĐăng ký ngay

Nhận đến 2,000,000 VND tiền thưởng đăng ký chỉ có tại 3d casino fun88!

100% thưởng đăng ký 3d casino tại fun88 lên đến 2 triệu đồng

Giới thiệu chương trình

1. Thời gian Khuyến mãi: từ 01-05-2024 00:00:00 đến 2024-05-31 23:59:59

2. Áp dụng: 1,000 thành viên chơi với tiền VND và chưa từng tham gia Tiền Thưởng Đăng Ký 3D Casino trước đó.

3. Sản phẩm: Game Viet / KingPoker

Chi tiết giải thưởng

1. Thành viên tại fun88 sẽ nhận được 100% Tiền Thưởng Đăng Ký tại 3D Casino lên đến 2,000,000 VND. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản khi doanh thu đặt cược tại 3D Casino gấp 28 lần tiền thưởng cộng tiền gửi.

2. Tiền gửi hợp lệ tối thiểu để nhận thưởng là 200,000 VND.”

Tiền Thưởng Điều Kiện Rút Tiền Gửi tiền tối thiểu Tiền thưởng tối đa
100% x28 200,000 VND 2,000,000 VND

Cách thức tham gia

1. Để nhận tiền thưởng, thành viên cần nạp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản 3D Casino. Sau đó truy cập vào trang Khuyến Mãi/ Thành Viên Mới / Chọn Khuyến Mãi “”100% THƯỞNG ĐĂNG KÝ 3D CASINO””.

2. Tiền thưởng sẽ tạm thời khóa lại và sẽ cập nhật khi doanh thu đặt cược tại Game Việt, KingPoker (trừ bàn chơi Black Jack) gấp 28 lần tiền gửi cộng tiền thưởng. Bạn sẽ nhận được thông báo khi đáp ứng đủ yêu cầu doanh thu đặt cược.”

Điều khoản và điều kiện

1. Tiền thưởng từ khuyến mãi này phải trải qua ít nhất MỘT lần cược trước khi tiến hành rút tiền.

2. Nếu doanh thu yêu cầu cho khuyến mãi này không được đáp ứng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận thưởng, tiền thưởng sẽ bị hủy bỏ.

3. Chỉ có tiền gửi và đặt cược tại Game Việt, KingPoker (trừ bàn chơi Black Jack) được tính vào doanh thu yêu cầu cho khuyến mãi này. Các cược đặt vào các sản phẩm khác sẽ không được tính vào doanh thu.

4. Nếu Thành Viên tham gia Khuyến Mãi này trước khi sản phẩm mới được thêm vào, doanh thu từ sản phẩm mới này sẽ không được tính vào khuyến mãi này. ”

5. Điều Khoản và Điều Kiện Chung của Fun88 sẽ được áp dụng cho chương trình khuyến mãi này.

Link mới nhất